понедельник, 30 января 2012 г.

Хyнэй хубуун энээние ойлгохо еhотой

Заруулжа гэртээ үзѳѳгүй, Залхуу, тулюур басагад Хүнэй хүбүүдые зобоожо, Хуби заяаень тѳѳрүүлдэг.
Оёжошье, нэхэжэшье шадахагүй, Угааха, аршахашье дурагүй, Эдеэ угаашье шанахагүй, Унтажа үдэрѳѳ үнгэргэхэ.
Тэрэнээ багсааха ухаангүй, Тэнгэриһээ тэб байса Толгой дээрэнь унажа, Хэмгүй ехэ жаргал Хүбүүндэ бууһандал һанажа,

Ехэ юумэн боложо, Ёһорхожо нүхэртѳѳ хэбтэхэ. «Хорин табан жэл соо тэжээһэн Хүбүүнэйшни тархи һамган Хоёр хоногой туршада Хайшаньшье эрьюулжэ шадаха,
Һамгатайгаа хоёр хоноод, хүбүүншни Һамганһаа гараһан шэнги болохо»-гэжэ, Хурса ухаатай нютагамнай эхэнэр Ходо иигэжэ хэлэгшэ бэлэй.
Тулуурһаа үлүү туһагүй Тулюур нүхэр байха, Хүндэшье ѳѳртѳѳшье абаригүй, Хамагай дарамта болохо.
Хэдышье бэрхэ хүбүүн аад, Хуби заяаниинь буруутажа, Муу һамга абабал, доройтожо, Мэдэхэ юумэнь үгы болохо.
Ѳѳрын зориггүй байбал, бүришье, Алюминин порооболхо шэнги, Иишэ тиишээ нугаржа, Эжы абынгаа наһанай һургаал Онтохон шэнгеэр һанаха…


ССЫЛКА: жми на ссылкуКомментариев нет:

Отправить комментарий