четверг, 20 июля 2017 г.

Уетэн нyхэдтоо

Согтой залуу наhандаа
Сугтаа үдэhэн нүхэдни, Сагай ошоhые мэдэнгүй, Сэнгэн ябыт бултадаа. Он жэлэй ошохо тума Ошоhон сагаа шаналангүй, Оршолон энэ дэлхэйдээ Омог зандаа үлөөрэйт. Үри хүүгэдэйнгөө жаргалые Үзэжэ нюдөөрөө, баясаарайт, Үлзы hайхан дэлхэйдээ Үнэр баян hуугаарайт. Саhанай бударан ороошье hаа, Сарюун зандаа байгыт даа, Хүгшэрхэ сагай ерээшье hаа, Хүгшэн солбон ябыт даа.

Комментариев нет:

Отправить комментарий