Показаны сообщения с ярлыком Юроолы. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Юроолы. Показать все сообщения

суббота, 4 февраля 2017 г.

Юроолы

50 наhанай юроол

Табин наһанайнгаа дабаан дээрэ Таамнай гарабат. Эрдэм, ажалай эршэ соогуур Эрмэлзэжэ ерэбэт. Алтан ойнтнай дабаан дээгүүр Арюун наран туяарна. Дабаанай саана үшөө дабаан, Дайдын саана үргэн дайда – Дабшажал ябыт даа урагшаа Yглөө бүри нара хаража, үдэр бүри жаргал үзэжэ, Буянгаа эдлэжэ, аша гушанараа тойруулжа, Yшөө олон жэлдэ ута наhа наhалжа, Һуухатнай болтогой!